Translate

Sayfalar

9 Mayıs 2011 Pazartesi

Osmanlılar Dönemi Türk Sanatı

Osmanlılar Dönemi Türk Sanatı
Oğuz boylarının Kayı boyuna mensup olan Türkler, 12299'da Söğüt'te Osmanlı devletini kurdular. Zamanla, çağının en kudretli imparatorluğu haline gelen bu siyasi teşekkül zamanında, Türk Sanatı da evrensel bir sanat olarak Dünya Sanat Tarihi'ndeki seçkin yerini aldı.

Osmanlı Mimarları, geçmiş devirlerdeki Türk mimari ekollerinden farklı olarak mimaride, sadeliği ve mimarinin kendisinden doğan güzelliği tercih ettiler. Yapıların üstünü örtme konusunda özellikle kubbeyi uyguladılar. Düğer örtü sistemleri ikinci plânda kaldı. Osmanlı mimarisinde son derece çeşitlilik arz eden mimari tipler, o zamana kadar ulaşan mimari form ve plân anlayışını geliştirerek, geleneksel mimarideki birçok sorunu başarı ile çözdüler.

Osmanlılar, Türk dünyasının her tarafından getirttikleri mimarlara yaptırdıkları binalarda bütünüyle Türk karakterini yaşatmışlardır. Selçuk ve beylikler devirlerinde yapılan binalarla ve özellikle Karaman Beyliği eserleriyle, Osmanlılar devrindekiler karşılaştırılacak olursa, bu gerçek daha açık bir biçimde ortaya çıkar.
Osmanlılar dönemi Türk mimarisinin zaman ve üslûp açısından geçirdiği safhalar, başlıca altı devre veya üslûba ayrılır:


Bursa Üslûbu veya Erken Devir (1335-1501)


Klasik Üslûp veya Yüksek Devir (1501-1703)

Lâle Üslûbu veya Lâle Devri (1703-1730)

Barok Üslûbu (1730-1808)

# Osmanlı Mimarisi Ampir Üslûp (1808-1874)

Osmanlı Dönemi Mimarisi - Yeni Klasik Üslûp (1874-1930)

Osmanlılar Dönemi Türk Sanatı

Osmanlılar Dönemi Çini sanatı

# Minyatür # Osmanlı Dönemi

Osmanlılar Dönemi Tezhip

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Sanat,Resim,Heykel,Tiyatro,Sinema,Fotoğrafçılık,Dans