Translate

Sayfalar

21 Eylül 2010 Salı

Animastar - Animatör Eğitim Programı - Yaşam Oyunu - Ezber Bozan Sıradışı Hareketler

Animastar - Animatör Eğitim Programı - Yaşam Oyunu - Ezber Bozan Sıradışı Hareketler: "Animastar - Animatör Eğitim Programı

Animasyon çok çeşitli anlamlarda kullanılabilmektedir, biz bu eğitim programında, kişi ya da gruplarca organize edilmiş, düzenlenmiş, programlanmış eğlendirme faaliyeti olarak ele alıyoruz. Bunu gerçekleştiren kişilere de Eğlendirici yani Animatör diyoruz.

Proje ve program tasarımı Ekrem Pehlivan tarafından yapılan 'ANİMASTAR' ANİMATÖR EĞİTİMİ 30 Ocak’ta Plato Meslek Yüksek Okulu Sürekli Eğitim Merkezinde başlıyor. 120 saatlik eğitimde, “Animatör”lük yeteneği, bu alanda eğitimi ve bu yönde gelişme isteği olan kişileri bir araya getirerek onları eğitimli “Animatör” haline getirmek olacaktır. Ayrıca katılımcılar, animasyon organizasyonu ve çalışmalarını planlamak, uygulamak için bilgi, organizasyon deneyimi ve beceriler kazanacaktır.

Dramatik Sanatlarda - Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji

Tiyatro Eleştirmenliği ve DramaturjiTanımı

Tiyatro kültürünü araştırma, oyun eleştirme ve tiyatroya farklı yaklaşımlar sunma, tiyatro metinlerini inceleme ve bunların sahnelenmesini sağlama konusunda gerekli bilgi ve beceriye sahip nitelikli kişidir.

Görevleri

* Oyunu okumak, sahnelenmek üzere oyun seçmek,
* Oyunları çözümsel olarak inceleme, irdeleme, çevirme,
* Oyunların anlamını açığa kavuşturacak raporlar hazırlamak,
* Oyunun yorumunu saptamak,
* Oyunun sahneye koyucusu ve sahne tasarımcısıyla işbirliği içinde oyunu sahneye koyup hazırlamak,
* Rol dağılımında, yardımcı malzeme sağlamada, metin çözümünde oyunun gerçekleşmesine danışmanlık yapmaktır.

"Korunagelmiş tek tiyatro Hierapolis "

Hierapolis Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Francesco D'Andria, Hierapolis Antik Tiyatrosunun, Akdeniz Bölgesinde korunagelmiş tek tiyatro olma özelliğini taşıdığını bildirdi.
Hierapolis Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Francesco D'Andria, Hierapolis'te kazı çalışmalarının başlaması dolayısıyla Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Korkmaz ile Vali Yavuz Erkmen'i makamında ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi verdi.
D'Andria, bu yılki kazı ve restorasyon çalışmalarına İtalya, Norveç ve Fransa'daki bazı üniversite ve ulusal araştırma merkezlerinden 80 arkeolog, mimar, restoratör, mühendis, jeolog, arkeobotanikçi, antropoloğun katıldığını belirtti.
Hierapolis Antik Tiyatrosunun, Akdeniz bölgesinde korunagelmiş tek tiyatro olma özelliğini taşıdığını ifade eden D'Andria, şunları söyledi:
''Tiyatronun her mimari parçası, toprak üzerinde birbirlerine bağlanacak şekilde düzenlenmiş ve restorasyonu beklemektedirler. Yüzde 95'i korunagelmiş olan parçalarda çok az tamamlama yapılacaktır. Tiyatro ile ilgili gezi güzergahları oluşturulacak, sahne binası içinden turistler Caveanın üst kısmına geçebilecekler ve tamamlanmış sahne binası restorasyonuna bakabilecekler. Restorasyon çalışmalarının, üç yıl içinde bitirilmesi hedefleniyor. Tiyatro restorasyonunun tamamlanması kaliteli bir turizm için de etkili olacak.''


Baskı tekniği - Ağaç Baskı Sanatı

Ağaç Baskı Sanatı
Bir yüksek baskı tekniğidir. Ağaç yüzeye resim oyulur. Boya alması istenmeyen yerlerin oyulması prensibine dayanır. Yüksek kısma merdane ile boya verilir. Kâğıt ağaç blok üzerine yüzüstü serilir ve üzerinden basınç uygulanır (merdane ya da baskı makinesi tarzı bir aletle). Resim ağaç kalıptan kâğıda ayna görüntüsü şeklinde transfer edilmiş olunur. Birden fazla renkle yapılacak baskılarda kâğıt bir çerçeveye sabitlenir, her tahta kalıp bir renk için kullanılır

Ağaç kalıp olarak şimşir, Frenk çınarı, ıhlamur, kiraz, armut, elma ve akça ağaç en çok kullanılan kalıp çeşitleridir. İnce izler kazımak için ağacın liflerine dikey kesitten elde edilen tahtalar kullanılır. Büyük izli oymalar için liflere paralel kesilmiş tahtalar kullanılmaktadır.Sedef Kakma Sanati / Sedefçilik HakkındaSedefçilik, ilk çağın en eski uygarlıklarında görülmekle birlikte, sedefin eşyada süs ögesi olarak uygulanışı çok sonradır. Her nekadar bazı kaynaklar Sümer Sanatında sedefin traş edilerek ahşaba uygulandığını, Uzak Doğu ve Güney Asya’da Hint Sanatında sedef süslemelere rastlandığını bildirirlerse de, sedefin en yaygın ve en gelişmiş şekliyle Türk-Osmanlı Sanatında görüldüğü bilinir.
İlk örneklerine 15. Yüzyıl sonlarında rastlanmış, Edirne’deki tek kubbeli Beyazıt II. Camiinin kapı kanatlarında görülen sedef işçiliğinin 16. Yüzyılda olgunluk devresine girdiği, kapı, pencere, dolap kanatları , kürsü, çekmece, Kur’an muhafazası, rahle, masa, koltuk, kanepe, sehpa gibi mobilyalar, silah kabzası, nalın, körük, tütün tabakası, kahve takımı vb. gibi tüm ahşap eşyada görülmüştür.
Osmanlı imparatorluğu döneminde geniş kullanım alanına sahip olan Sedef işçiliğinin, Enderunlu ustalarca yapılmış örneklerini günümüzde tarihi müzelerde görmek mümkün olup,hayranlıkla izlenecek bu eserlerde Sedefkârlık

4 Eylül 2010 Cumartesi

Nokta ve Çizgi Çalışması Nedir? Nasıl Yapılır

NOKTA

nokta çalışmasıNokta, görsel anlatımın temel ögelerinden biridir. Objektif tanımı ile yer belirleyici bir işarettir. Görsel olarak nokta; bulunduğu yere göre küçük, merkezsel benektir. Bir nokta mekan içindeki ( uzaydaki ) bir pozisyonu ( durumu ) gösterir. İki çizginin birleştiği ya da kesiştiği yeri gösterebilir, bir düzlemin köşesini, bir işareti, bir yeri belirler. Nokta düzensizliğin içinde ilk düzen elemanıdır. Nokta, geometrik olarak görselliğin anlatımında çeşitli büyüklüklerde, boş ya da dolu yuvarlaklar olarak değerlendirilir.

Görsel Anlatımda Nokta - Görsel Anlatım Öğesi Olarak Çizgi

imgesel tasarım için fügür denemeleriPortre Çizimi Aşamaları'Fesli gay erkekler' tablosuna yoğun ilgi

'Fesli gay erkekler' tablosuna yoğun ilgi


İsviçre’de geçtiğimiz çarşamba günü başlayan ve beş gün süren Basel Sanat Fuarı’nda (Art Basel) sergilenen Türk tablosu büyük ilgi gördü.

36 ülkeden 300 galerinin katıldığı fuara Türkiye’den Murat Pilevneli’nin sahibi olduğu Galerist katıldı. Türk ve yabancı sanatçıların 70 eserinin sergilendiği Galerist standının hemen girişine asılan ve Taner Ceylan’ın "fesli iki erkeğin aşkını" anlatan "1923" adlı resmine İsviçre medyası da geniş yer verdi. Galerist standında ayrıca, Anton Hennig, Sarkis, Erinç Seymen, Haluk Akakçe, Elif Uras, Youssef Habil, Evren Tekinoktay, Seza Paker, Mustafa Hulusi ve Metal Klinik’in de eserleri sergiledi. Geçen yıl da fuara katılan Galerist sanat galerisi ağırlıklı olarak homoseksüelliği anlatan eserleri sergilemişti.
Kara çarşaflı performans

Hat Sanatı Öğrenme Programı İndirin

The four calligraphy fonts, Naskh, Nastaliq, Thuluth and Shikasta in their current forms, have a history of over 700 years. During past centuries, the masters of calligraphy have perfected these fonts, and have created artworks that are pleasing to the eye. The rules of the combination ligatures(1) in calligraphy are so complicated that it takes years of training and practice for someone to become a master in one of the Islamic calligraphy fonts. The famous calligraphers have a lifetime dedication to this art.

Zenci Çocuk Resim Çalışması

Grafic araba Eskizi

Anadolunun Yapı Geleneği

Anadolu'daki yerleşmeler, gelenekler, bölgesel veriler, uygulama ilkeleri ve koşullara bağlı olarak biçimlenirler. Bu oluşum ve biçimlenmede Anadolu insanının yaşamının ve toplum yapısının etkisi açıkça görülür.
Anadolu'daki geleneksel konut yerleşmeleri, planlama ilkeleri ve mekânsal örgütlenmeler açısından benzerlikler gösterir. Bölgesel özellikler yerleşmelerin dağınık ya da toplu dokuda oluşmasında etkendir. Yerleşmelerde yalın ve doğal biçimler etkilidir. Geleneksel Anadolu evi dış çevre ve iç çevre olarak ele alınabilir.

Türk Sanatı » Sanat Tarihinde Ilk Türk Halısı

ANAT TARİHİNDE BİLİNEN İLK TÜRK HALISI

Altay Dağları eteklerinde, Pazırık vadisinde, beşinci kurganda bulunan Hun halısı, M.Ö. 3. yüzyıla aittir. Her bakımdan bir şaheser olan bu çok renkli, halının boyutları 1,89x2 metre olup, bir desimetre karede 3600 ilme bulunuyor. Bu gün Manisa'nın Gördes ilçesinde dokunan halılarda aynı ilme tekniği kullanılmaktadır. Sanat tarihinde bilinen bu ilk Türk halısı halen Leningrad Ermitage Müzesi'nde teşhir edilmektedir.

Pazırık
M.Ö. IV. ve III. yüzyıllarda yaşamış Hun büyüklerine ait mezarların bulunduğu ve Hun sanatından bazı örnekleri zamanımıza ulaştıran kutlu vadi. Pazırık, Doğu Altay'da, Balıklıgöl yakınında, Yan Ulağan ırmağının kıyısında küçük bir vadidir. Burada bugün de Hun Türklerinin torunları yaşıyor. Pazırık vadisinde bulunan kurganlar (Hun büyüklerine ait mezarlar), M.Ö. 4. ve 3. yüzyıllara aittir ve Hun sanatını yansıtan örneklerle, âdetlerini gösteren belgelerle doludur. Bu vadiden başka Berel, Tüketa, Noin Ula, Başadar, Şibe, Katanda bölgelerinde de bugüne kadar bulunan kurganların sayısı 40'tan fazladır. Ne yazık ki bunların çoğu soyulmuş bulunuyor. Çünkü eski Türkler öteki dünyada hayatın devam ettiğine inanır ve ölen kişi sonraki hayatında faydalansın diye elbisesi, gerekli eşyaları, silâhları, binek atı, at koşumları, kadın hizmetkârları ile birlikte gömülürdü. Ölü, mumyalanırdı.