Translate

Sayfalar

20 Mart 2011 Pazar

Barok 1600-1750

Barok 1600-1750
Barok, Rönesans ve Maniyerizm’den sonra başlayan ve 17.yy başından 18.yy sonlarına kadar uzanan Avrupa sanat anlayışıdır. 1600’lü yılların başında sanata hareket, coşku ve günlük yaşam katıldı, Ortaçağın felsefesi ön plana çıktı. Barokla birlikte resme bir gizem katıldı ve bu gizem, klasik sanatın ve Rönesans’ın sonu oldu. Üslup ve içerik bakımından klasik sanattan ayrılır.

Özetleyecek olursak:
• Rönesans’ın katı kurallarına tepki olarak doğmuştur.

• En önemli özelliği ışık ve gölge kullanımıdır. Nesneler daha kabaca, ışığın güçlü etkisi ile verilmiştir.
• Rönesans resminde hakim olan geometrik düzen bırakılmış , biçim ve form sınırlamaları kaldırılmıştır.
• Dinsel içerikli resimlerin yanında din dışı konularda da (portre, tarih) etkili olmuştur.
• Rönesans dönemindeki kadar ayrıntıya, çizgiselliğe önem verilmemiştir.
• Sanatçılar konu olarak Yunan mitolojisindeki olayları Hıristiyanlığa uygulayarak kullanmışlardır.
• Görüntü, artık çizgi ve renk sorunu olmaktan çıkmış, daha çok düş gücüne dayanmıştır.
• Resimlerde bitmemişlik hissi vardır.
• Manzara ressamlığı önemli bir yer tutar.
• Halkın güncel yaşamından kesitler resme aktarılmıştır.
• Sanat atölyelerinde uzmanlık ve iş bölümü vardır. Ayrılan gruplar tek bir konu üzerine yoğunlaşmıştır.
• Barok üslup İtalya’da doğmakla birlikte İspanya, Belçika,
• Avusturya, Güney Almanya ve Polonya gibi Katolik ülkelerde kabul görmüş ve uygulanmıştır.
• Roma, Viyana, Prag gibi kentler önemli Barok üslup merkezleridir.

Barok resmi ile Rönesans resmi karşılaştırılacak olursa:
1- Çizgiselden gölgeselliğe geçiş.
2- Düzlemsellikten derinselliğe geçiş.
3- Kapalı şekilden açık şekle geçiş.
4- Çokluktan birliğe geçiş.
5- Nesnelerin mutlak belliliği ve oranlı belliliğidir.

En önemli sanatçıları:
Rembrandt V. Rjin (1606-1669)
Caravaggio (1573-1610)
Annibale Carracci (1560-1609)
Antonio Canaletto (1697-1768)
Francesco Guardi (!712-1793)
Adam Elsheimer (1578-1610)
Pierre Paul Rubens (1577-1640)
Vermeer Van Delf (1632-1675)
Jan Van Goyen (1596-1656)
Jacop Van Ruisdael (!628-1682)
Diego Valezquez (1599-1660)
Claude G. Lorraine (1600-1682)
Antoine Watteau (1684-1721)
Jacop Jordaens (1593-1678)
Antony Van Dyck (1599-1641)

Sanatın Büyüsü

Barok Sanatı

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Sanat,Resim,Heykel,Tiyatro,Sinema,Fotoğrafçılık,Dans