Translate

Sayfalar

29 Temmuz 2010 Perşembe

Motıon In Terms Of Acting And Basic Motion Exercises

Oyunculuk Açısından Hareket Ve Temel Hareket Egzersizleri

Bir ressamın boyalarını ve bir bestecinin notalarını kullanması gibi, yorumlayıcı bir sanatçı olarak oyuncu da, yetenekleri doğrultusunda aklını, duyularını, imgelemini ve enstrümanı olan bedenini kullanarak, bir psiko-fiziksel eylemler dizgesi olan rolü, sahne üzerinde var etmektedir. Ancak, bu var edim sürecinin gerçekleşebilmesi için; oyuncunun teknik beceri ve yeterliliğe sahip olmasının yanı sıra, sanatını ifade etme aracı olan bedenini tanıması ve kulanım olanaklarını geliştirmesi gerekir.

Tiyatronun iki temel öğesinin seyirci ve oyuncu olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda, sahne üzerinde bir anlatım aracı olarak hareket ve dolayısıyla oyuncunun bedeni, oyunculuk sanatı içerisinde önemli bir yere sahip olmaktadır.


Oyuncu, bu güçlü anlatım aracını geliştirmek için; mutlaka belirli yöntemler doğrultusunda ilerleyen bir çalışma sürecinden geçmelidir. Böylesi bir çalışma süreci içerisinde, oyuncunun bedensel beceri kazanması, hareket bilincini geliştirmesi ve bedenini sahne üzerinde güçlü bir anlatım aracı olarak kullanabilmesi, ancak harekete alanında yürütülen çalışmalarla mümkün olabilecektir.

Oyuncunun bedenini tanımasında ve geliştirmesinde dans, eskrim, pantomim ve sahne hareketi alanlarında yürütülecek çalışmalar önemli roller üstlenmektedir. Harekete dayalı bu temel disiplinler, oyuncunun bedensel anlatım olanaklarının gelişmesini sağlamaktadır. Bu gelişim sürecinin temel gerekleri; insan vücudunun anatomik ve hareketsel yapısının incelenmesi, esneklik, çeviklik, denge, nefes kontrolü, konsantrasyon, kondisyon, tempo-ritim gibi koordinatif yeteneklerin geliştirilmesi ve temel hareket egzersizlerinin düzenli olarak uygulanmasıdır.

Bu bakış açısıyla oyuncu, öncelikle, sahne üzerindeki en güçlü anlatım aracının kendi bedeni olduğunu kavramalı, bu güçlü anlatım aracının farkına varmalı ve temel hareket bilincini geliştirerek, hareketin kendisine sunduğu olanaklardan yararlanmalıdır. Sahne üzerinde, bir anlatım aracı olarak hareket kullanımı, oyuncunun bedensel anlatımını güçlendirdiği gibi, sahnesel anlatımında güçlenmesini sağlamaktadır. Öyleyse oyuncu, sanatının ve kendi sahnesel anlatımının güçlenmesi adına; hareket bilincini geliştirip, hareketin kendisine sunduğu olanaklardan yararlanarak, bedenini sahne üzerinde güçlü bir anlatım aracına dönüştürmelidir.


Motıon In Terms Of Acting And Basic Motion Exercises

Just like a painter uses the paints or a composer uses the notes, an actor as a performer uses her intellect, emotion, imagination, to bring the role on the stage into existence. However, for this process to take place, the actor, in addition to having necessary skills and qualification has to get to know her own body as a tool to perform her art and at the same time look for the ways to improve it.

Given the fact that the two fundamental elements of theatre are the audience and the actor, the actor’s own body and motion as tools of expression have important roles to play in the art of acting.

The actor, in order to develop this tool of expression, has definitely go through a process of hard work. In such a process for an actor to gain skills of using the body, to develop an awareness of the importance of expression on the stage, it is necessary to work on motion.

In recognizing one’s own body, studies on dance, fencing, pantomime, and motion on the stage are important. These basic fields of motion provide the actor with opportunities to recognize the possibilities of bodily expression. What is needed in this process are: The analysis of human body, the improvement of skills such as elasticity, swiftness, balance and breath control, concentration, condition, rhythm, and the regular exercises of basic motion.

From this perspective, the actor, first of all, has to understand that the most powerful tool of expression is her own body, improve her awareness of opportunities her body provides with this awareness. She has to transform her body into a powerful tool of expression. It should not be forgotten that the use of motion as a tool of expression on the stage not only makes powerful the expression of an actor, but also the expression of scene. So, an actor should develop an awareness of the importance of expression, benefit from the possibilities that motion provides her, transform it into a powerful tool of expression on the stage.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Sanat,Resim,Heykel,Tiyatro,Sinema,Fotoğrafçılık,Dans