Translate

Sayfalar

6 Kasım 2010 Cumartesi

Sahne ve Gösteri Sanatları Yöneticisi ve Mesleklerde Aranan Kriterler

Sahne ve Gösteri Sanatları Yöneticisi

Tanımı

Sahne ve gösteri sanatları yönetimi; tiyatro, opera, sinema, televizyon gibi kültür ve eğlence alanlarındaki etkinlikleri planlama, uygulama bilgi ve becerisine sahip kişidir.

Görevleri

* Düzenlenecek sahne ve gösteri için program hazırlamak,
* Program için gereken mekânı, malzemeyi, programda rol alacak sanatçıları ve diğer görevlileri belirlemek,
* Gerektiğinde programı fikir veya para yönünden destekleyecek kuruluşlar bulmak,
* Programın başarılı bir biçimde yürütülmesi için çalışmaları denetlemektir.Sinema ve Televizyon Sanatçısı

Tanımı

Sinema ve televizyon programı, sinema ve televizyon sanatı ile bu alanlarda kullanılan tekniklere ilişkin konularda gerekli bilgi ve beceriye sahip kişidir.

Görevleri

* Sinema ve Televizyon alanındaki teknikleri uygulamak
* Eğitim aldığı ana sanat dalına göre çalıştığı sektörde uygulama yapmak. (Film, görüntü yönetmenliği yapmak, senaryo yazmak, ışıkçılık yapmak vb.)C. MESLEK ELEMANINDA ARANAN ÖZELLİKLER

Tiyatrocu (oyuncu), dekor-kostüm ve sahne tasarımı programında okumak isteyen bir öğrencinin;

o Tiyatro sanatına ilgi duyması,
o Duygu ve düşüncelerini iyi ifade edebilmesi,
o Titiz, dikkatli, sabırlı bir kişilik yapısına sahip olması,
o Ayrıca bu öğrencilerin, tiyatro dışı sanatlarla da ilgilenmesi, sosyal bilimlerin çeşitli alanlarında kendilerini yetiştirmiş olması, sağlam bir Türkçe bilgisi ve genel kültüre sahip olması gerekir.

Tiyatro eleştirmeni ve dramaturji programında okumak isteyen bir öğrencinin;

o Ekip çalışmasına yatkın,
o Güzel sanatlara ilgili,
o Tiyatro izlemekten zevk alan,
o Üst düzeyde sözel yeteneği olan,
o Okuduğunu ve izlediğini yorumlayabilen, eleştirebilen,
o Dilini sözlü ve yazılı olarak etkili kullanabilen,
o Sahne sanatlarına ilgili,
o Yaratıcı yapıya sahip olması gerekir.

Bale dansçısı olmak isteyen bir kimsenin;

o Bedence sağlam yapılı olması,
o Kemik ve kas yapısının ayak parmakları üzerinde yürümeye, koşmaya ve dönmeye elverişli olması,
o Ezgileri ve ritimleri ayırt etme yeteneğine sahip olması,
o Uzun ve yorucu çalışmalar yapması gerektiğinden, sabırlı olması,
o Yaratıcı olması,
o Yönergelere uygun davranması,
o Başkaları ile iş birliğine açık olması gerekir.

Sahne ve gösteri sanatları yönetimi programında okumak isteyenlerin;

o Tiyatroya, güzel sanatlara ilgili ve bu alanlarda başarılı,
o İnsanlarla iyi iletişim kurabilen, aktif, girişimci, başkalarını etkileyebilen,
o Sabırlı ve sorumluluk sahibi kimseler olması gerekir.

Sinema ve televizyon programında okumak isteyen bir öğrencinin;

o Olayları dikkatle izleyip gözleyebilen,
o Ayrıntıyı algılayabilen,
o Değişik görüntülerden ilgi çekici kompozisyonlar oluşturabilen,
o Yaratıcı bir kişi olması gerekir.D. ÇALIŞMA ORTAMLARI VE KOŞULLARI

Bu alanda eğitim alan bireyler kapalı ortamlarda çalışırlar.Çevirmen, yönetmen, sahne ve kostüm tasarımcıları, tiyatro teknisyenleri ile iletişim halindedir.

Bale dansçısı genellikle kapalı ortamlarda gösterisini sunar, ancak zaman zaman açık hava tiyatrolarında da oyunun sergilendiği olur. Bale dansçısı oyunda bir ekibin üyesi olarak rolünü yapar. Temsiller genellikle gece verildiği için bale dansçısı gündüz dinlenir veya provalara katılır. Geceleri, hafta sonu ve bayram tatillerinde görev yapmak durumundadır. Bale dansçısı; koreograflarla, meslektaşlarıyla, bale eğitmenleriyle, orkestra şefiyle, bale piyanistiyle, sahne sorumlusuyla, sahne müdürüyle, repetitörle (koreograf yardımcısı) iletişimde bulunur.

E. İŞ BULMA İMKÂNLARI

Tiyatro (Oyunculuk) mezunları; TRT'de, sinema alanında ve çeşitli sanat dallarında, dergi ve gazetelerin sanat bölümlerinde iş bulabilir, bağımsız olarak çalışabilirler. Oyun yazarlığına yeteneği olanlar, yalnızca tiyatro metni yazmakla kalmayıp her türlü dramatik metin (reklam, televizyon, radyo, video, sinema) yazma olanağı bulabileceklerdir.

Tiyatro eleştirmeni ve dramaturji alanı mezunları;k ültür ve sanat vakıflarında çalışarak, çeşitli sanatsal etkinliklerin düzenlenmesinde, şehir, devlet ve özel tiyatro topluluklarında dramaturg, genel yönetmen yardımcısı olarak çalışır. Çeşitli yayın kuruluşları adına tiyatro eseri çevirmenliği yapar. Çeşitli gazete ve dergilerin sanat bölümlerine sanat eleştirileri yazıları yazar. Reklam ajanslarında art direktör, metin veya reklam yazarlığı yapar. Çocuk tiyatrolarında ve eğitim kurumların da yaratıcı drama eğitimi mezunlarının iş bulma imkânı mevcuttur.

Dekor-Kostüm tasarımcıları mezun olduktan sonra resmî ve özel tiyatrolarda, film ve televizyon şirketlerinde görev alabilirler.

Bale dansçıları, sanatçı unvanıyla Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü (Ankara) ile bu kuruma bağlı Opera ve Bale Müdürlüklerinde, ayrıca özel bale topluluklarında görev alabilir. Bunun dışında, eğitici olarak Devlet Konservatuvarları ile özel bale kurslarında çalışma alanı bulabilirler. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı bir kurum olan Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğündeki orkestra, opera ve bale sanatçı kadroları her yıl Maliye Bakanlığı vizesi ile temin edilmektedir. Dolayısıyla yıl içinde Kurumun açtığı bale sanatçısı sınavına müracaat çok fazla da olsa ancak uygun görülen kadro sayısı kadar sanatçı alınabilmektedir. Devlet Opera ve Bale Müdürlükleri halen Ankara, İzmir, İstanbul ve Mersin gibi büyük illerde bulunmakta bazı illerde de kuruluş çalışmaları devam etmektedir. Bale dansçılığı programını bitirenler “Modern Dansçı” unvanı ile görev alabilirler.

Sahne ve gösteri sanatları yönetmenleri, Devlet tiyatro, opera ve balelerinde, belediyelerin konser salonlarında, kamu ve özel kuruluşların festival ve sergi çalışmalarında görev alabilirler.

Sinema ve televizyon programında öğrenim yapmış kişiler; film yönetmeni, seslendirme, senaryo yazarlığı, kurgu, ışıkçılık, görüntü yönetmenliği, stüdyo şefliği vb. tanıtım, program ve reklamcılık alanlarında çalışabilirler.TRT’de, sinema endüstrisinde, video kuruluşları ile reklamcılık sektöründe çalışabilirler.

F. EĞİTİM VE KARİYER İMKÂNLARI

Tiyatro bölümü mezunları devlet tiyatrolarında ve özel tiyatrolarda "Oyuncu", "Rejisör", "Yönetici", "Teknik Eleman" (Dekorcu-Kostümcü vb.) unvanları ile çalışabilirler.

Tiyatro ve dramaturji alanı mezunları, “Tiyatro Eleştirmeni ya da Dramaturg “ olarak görev yaparlar. Tiyatrolarda oyuncu olarak da çalışabilirler. Oyun yazma yeteneği olanlar “tiyatro yazarı” olarak tiyatro, sinema, radyo ve televizyon için uzun ve kısa süreli oyunlar yazabilirler. Eleştirmen olarak, yazılmış oyunları eleştirebilirler. Dramaturg olurlarsa oyunların sahneye konması için gerekli çalışmaları yaparlar. Devlet Tiyatrolarında ve özel tiyatrolarda, televizyon, radyo, dergi ve gazetelerde çalışabilirler. Bu bölüme girebilmek için, ÖSS’de “Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji ” bölümü için gereken sözel puanı almak, gerekmektedir. Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

Dekor-Kostüm bölümü mezunlarına lisans diploması ve “dekor-kostüm tasarımcısı / sanatçısı” ünvanı verilir.

Bale dansçılığı eğitimi çeşitli üniversitelere bağlı Devlet Konservatuarlarının bale bölümlerinde verilmektedir. Bale dansçılığı, konservatuar bale bölümünde orta devre 3 yıl, lise devresi 3 yıl, lisans devresi 4 yıl olmak üzere toplam 10 yıl süren bir eğitimi gerektirmektedir.

Sahne ve gösteri sanatları yönetimi programından mezun olanlara “Sahne ve Gösteri Sanatları Yöneticisi” ünvanı verilir.

Sinema-televizyon programını başarı ile tamamlayan öğrencilere lisans diploması verilir ve bu diplomada öğrenim yapılan ana sanat dalı ve sanat dalı belirtilir. Mezunları, film yönetmenliği, seslendirme, senaryo yazarı, kurgu, ışık, görüntü yönetmeni, stüdyo şefi unvanları ile çalışabilirler.

Bu bölümlere ön kayıtla öğrenci alınmakta, lisans, yüksek lisans ve doktora aşamalarında eğitim yapılmaktadır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Sanat,Resim,Heykel,Tiyatro,Sinema,Fotoğrafçılık,Dans